whatIFF is ontstaan uit het idee dat zowel werk als de traditionele manier van adviseren op een andere manier kan. Werken moet anders, zodat: organisaties sneller op veranderingen in de omgeving kunnen inspelen; ze met minder kosten meer winst kunnen maken; ze een hogere kwaliteit kunnen leveren om zo een betere concurrentiepositie te behalen.

andere manier van werken

Wat moet er dan veranderen aan het werk?
Werk moet dicht bij de essentie van medewerkers komen te staan. Zingeving en plezier in het werk speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast vinden mensen het fijn om de toekomst te verbeelden, te vernieuwen en te dromen. Creëren is een natuurlijk proces dat voortdurend plaatsvindt en daarom niet voorbehouden moet zijn aan het hoger management. Medewerkers moeten de ruimte krijgen hun creatieve vermogen in te zetten.  Daarnaast is het van belang dat het management actief vertrouwen heeft in haar medewerkers. Dit betekent dat het management de volle overtuiging heeft dat medewerkers centraal staan in de organisatie. Kortom, whatIFF verstaat onder vernieuwend werken:  werken met meer zingeving en plezier, waarin het management de ruimte geeft voor creativiteit en het  actief vertrouwen heeft dat de medewerkers centraal staan in de organisatie.

Hoe ziet dit vernieuwend werken er concreet uit?
Zingeving, plezier, ruimte en vertrouwen zijn  allemaal percepties die medewerkers op verschillende manieren ervaren. Sommige medewerkers krijgen bijvoorbeeld meer plezier door flexibele arbeidstijden, anderen niet. Er is daarom geen vaste receptuur, organisatiemodel, oplossing, methode, stappenplan voor vernieuwend werken. Vernieuwend werken ziet er voor elke organisatie anders uit en daarom vraagt whatIFF  zelf aan de medewerkers om hier een invulling aan te geven.

Andere manier van advisering

Organisatieverandering  volgt meestal de traditionele vorm van organiseren. Het management bedenkt en verzint nieuwe plannen. Dit levert hun veel energie en enthousiasme op. Energie en enthousiasme die het management vaak mist bij de medewerkers als ze de plannen uitrollen naar de rest van de organisatie. Hoe lager men zich bevindt in de organisatie, hoe kleiner de ruimte is om invulling te geven aan het traject. Medewerkers mogen vaak alleen binnen de uitgezette kaders nog ideeën geven. Ideeën die ze bij de definitieve plannen vaak niet zien terugkomen. Om de neuzen van iedereen dezelfde kant op te krijgen klimt het management een aantal keer op de zeepkist en vertelt op een inspirerende manier het verhaal en probeert zo de medewerkers te enthousiasmeren voor de verandering.

whatIFF draait dit gehele proces om en werkt vanuit het principe “dont do anything about me without me”.  whatIFF laat de medewerkers bepalen welke nieuwe vorm van werken ze willen uitvoeren. Zonder kaders gaat whatIFF met iedereen in gesprek. De vrijheid en ook hiermee de verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers. Medewerkers zorgen er zelf voor dat hun creaties passen binnen de doelen van de organisatie en de eisen die hun functie stelt. whatIFF begeleidt hun in dit proces.

De neuzen hoeven bij het traject niet dezelfde kant op te wijzen. Juist als iedereen op een andere manier naar hetzelfde probleem kijkt, ontstaat er een scala aan ideeën. In de zoektocht naar ideeën verbindt whatIFF ideeën met elkaar en bekijkt welke medewerker een volgende stap wil maken met het idee. Door de nadruk te leggen op eigen verantwoordelijkheid leidt het proces uiteindelijk tot een organisatie waarin individuen het proces zelf dragen en voort zetten.