* ideeën & draagvlak
* energie & inspiratie
* klant centraal & positieve blik
* kort adviestraject & eigen verantwoordelijkheid

whatIFF ontwikkelt ideeën & draagvlak
whatIFF werkt vanuit het principe “Don’t do anything about me, without me”. whatIFF start bij de medewerkers. Zij hebben detailkennis van hun werk en weten het beste hoe ze hun werk kunnen verbeteren. Daarnaast moeten zij ook op een andere manier gaan werken. Door mensen te betrekken bij het genereren van ideeën, creëert whatIFF draagvlak. whatIFF kijkt welke medewerkers verantwoordelijkheid willen nemen voor de ideeën, de sleutelfiguren. De sleutelfiguren presenteren de ideeën aan de organisatie en pakken deze ideeën verder op. De organisatie kan zelf verder aan de slag met de ideeën en heeft bij de implementatie geen extra begeleiding nodig van whatIFF.

Interesse levert energie in de organisatie op
whatIFF vraagt vier weken lang aan medewerkers om ideeën en inspiratie te leveren over een aspect van hun werk. Door te vragen wat ze kunnen verbeteren aan hun werk, spreekt whatIFF het creërend vermogen van mensen aan. Hiermee komt een ongelooflijke energie los in de organisatie. whatIFF verbindt de ideeën van de medewerkers aan andere ideeën en aan de doelstelling van de organisatie. Zo ziet de medewerker zijn eigen ideeën weer terugkomen in de plannen van de organisatie. Dit zorgt voor inspiratie bij de medewerker.

Bij whatIFF staat de klant centraal
Het startpunt van whatIFF is de aanwezige kennis en kunde in de organisatie. whatIFF gaat uit van wat de klant kan en benadrukt hiermee de positieve kant van de organisatie. Traditionele adviesbureaus bieden meestal diensten aan die het adviesbureau zelf kan leveren. Voorgestelde diensten zijn niet altijd de beste methode om het vraagstuk op te lossen en sluiten soms ook niet goed aan bij de organisatie. Bij whatIFF hoeven voorgestelde ideeën niet overeen te komen met een vaste dienst of methodiek. Hierdoor kan whatIFF makkelijk relevante trends en ontwikkelingen in haar advies betrekken.

whatIFF biedt een kort adviestraject aan tegen een vast tarief
Bij advisering is het vaak onduidelijk hoeveel tijd nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. whatIFF gaat uit van een vaste periode van het traject, tegen een vaste prijs. Zo is het van te voren heel duidelijk wat de investering is voor het traject. Het traject is korter dan een implementatietraject en langer dan een brainstormsessie. Dit geeft een maximale impuls aan de organisatie, zonder dat de organisatie afhankelijk wordt van de adviseur. De organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor het traject, whatIFF zorgt voor de blik van buitenaf, de extra energie en de juiste verbinding.